Beleidsplan

Beleidsplan Stichting L.T.C opvangkonijnen

Registratie: De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69240183
Fiscaal/RSIN nummer - 857797566

Contactgegevens 
Stichting L.T.C opvangkonijnen     
van Royenlaan 4      
8381 BP Vledder 

E-mailinfo@ltc-opvangkonijnen.nl
Tel: (Harriët ) - 06-53432966 
IBAN  NL79 RABO 0321 5726 45 
BIC  RABONL2U


Doelstelling: De stichting heeft als doel het bieden van een (tijdelijk) plekje aan zieke dieren, het geven van de benodigde (medische) zorg aan deze dieren teneinde ze weer in een goede conditie te krijgen. In veel gevallen is het hier dus een tijdelijke opvang en na herstel zullen ze ter adoptie komen en wordt er een thuis voor hun gezocht. 

Soms nemen wij ook oude en zieke asiel-konijnen op, om hun laatste dagen nog gezellig en leuk te maken, totdat het onvermijdelijke definitieve afscheid komt.

We beschikken over een eigen vernevel-kooi , zodat konijntjes die het benauwd hebben, hierin geplaatst kunnen worden, meer lucht krijgen en sneller kunnen genezen. We hebben in de jaren veel ervaring opgedaan met EC konijnen en ook veel baasjes met een EC konijn vinden hun weg naar ons voor een tijdelijke opvang. Speciale hokken voor deze konijnen zijn aangeschaft zodat ze zich niet kunnen bezeren als ze tollen. Ook voor de verlamde, slecht lopende konijnen zijn speciaal aangepaste hokken zodat zij zo comfortabel mogeljk kunnen leven.  

Vele konijnen moeten gedwangvoerd worden en dit is een aantal keren per dag. Een konijn mag namelijk niet lang vasten, zeker niet langer dan 24 uur en na 12 uur wordt het gevaarlijk. Want dan kan zijn hele spijsvertering stil komen te liggen en krijgt hij grote problemen die tot een vroege dood kunnen leiden.

Het verzorgen van een ziek konijn kost veel tijd en dat is juist waar andere opvangen een gebrek aan hebben.

We onderhouden veel contacten met andere konijnen-stichtingen (van Limburg tot Groningen naar Den Haag) en helpen elkaar zo veel mogelijk. Door een ziek konijn van hun over te nemen hebben zij de tijd en ruimte om voor een gezond konijn een nieuw thuis te vinden. Met veel liefde, geduld en aandacht geven wij gericht zorg aan het ziek konijn en staan in nauw contact met onze dierenarts zodat we tot het beste resultaat komen.

Er is besloten een stichting te maken van deze dieren-opvang omdat we dit werk al vele jaren doen en we gemerkt hebben dat mensen graag een donatie willen doen voor ons goede werk. Ook is er in al die jaren ongemerkt (en met véél liefde) best wel veel betaald uit eigen portemonnee. Dus hulp hierbij wordt enorm gewaardeerd.

Het bestuur

Voorzitter Penningmeester Secretaris
Harriet Kuiper Jacqueline Lamballais Tessensohn Aniek Overwijk

De stichting bestaat uit 3 bestuursleden, voorzitter, secretaris, penningmeester

Voorzitter - Harriët Kuiper
Secretaris - Aniek Overwijk
Penningmeester - Jacqueline Lamballais Tessensohn

 

VOORZITTER
Verantwoordelijkheden en taken: Algemene zaken, waaronder: het opstellen, implementeren en controleren van het algemeen beleidsplan, het zorgdragen voor een goede interne communicatie, het bewaken van de naleving van bestuursbesluiten, coördinatie van bestuurstaken en het maken en verspreiden van nieuwsbrieven

SECRETARIS
Verantwoordelijkheden en taken: Het bijhouden van de administratie

PENNINGMEESTER 
Verantwoordelijkheden en taken: Het registreren van alle financiële transacties van de stichting financiën, waaronder het innen van de machtigingen. Het opstellen van een jaarlijks overzicht, het behartigen van bank- en kaszaken, het controleren van beleidsvoorstellen op financiële haalbaarheid. Het bestuur wordt bijgestaan door tientallen vrijwilligers die samen met hun zich inzetten om de dieren een beter leven te geven.

-------------------------------------------------------------------------------

Het beloningsbeleid
Niemand krijgt een vergoeding, het Bestuur niet en de vrijwilligers evenmin. Wel betalen wij de benzinekosten voor het ophalen van gedumpte konijnen, alsmede het vervoer van zieke en gewonde konijnen naar de dierenarts als vrijwilligers hun privé auto hiervoor gebruiken.

Financieel beleid
Alle financiële donaties worden openbaar gemaakt op de website. Jaarlijks wordt aan het einde van een boekjaar een jaarverslag gemaakt.

Werving gelden
Stichting LTC opvangkonijnen zal gelden werven door middel van donaties van particulieren en bedrijven, sponsoring in natura.

Beheer vermogen
Het vermogen wordt gevormd door giften en worden gestort op de bankrekening die door de stichting is geopend. Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Dit houdt in dat de stichting zelf geen vermogen heeft maar alles ten goede komt aan de dieren in de opvang.  

Besteding vermogen
Het vermogen van de Stichting is bestemd om de kosten die gemaakt worden bij de (medische) zorg voor de dieren, onder te verdelen in: Voeding, huisvesting en medische zorg. Daarnaast is het vermogen bestemd om overige kosten zoals vervoerskosten te dekken.

Opheffing
Bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende saldo aan een ANBI stichting met een gelijksoortige doelstelling. 

De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

De besteding  - Projecten, bestedingen en  inkomsten kunt u vinden onder de  jaarverslagen