Jaarverslag 2017

Baten 11-08-2017 31-12-2017
Bankreserve 326,25

 

 

 

Resultaten Inkomsten
Donaties 1061,00
UItgaven
Medisch 373,40
Voeding 160,00
Huisvesting 36,75
Aanschaf hokken/materiaal 125,00
Bankkosten 39,60
1061,00 734,75