Privacy beleid

PRIVCACYBELEID VAN LTC OPVANGKONIJNEN - Vanaf 25 mei 2018 moet elke stichting in Nederland voldoen aan privacy control (AVG). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt van haar vrijwilligers, donateurs  of andere geïnteresseerden.  Indien je donateur, sponsor wordt van LTC opvangkonijnen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan LTC opvangkonijnen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1.  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Harriet Kuiper - van Royenlaan 4 - 8381 BP Vledder -namens de organisatie Stichting L.T.C opvangkonijnen  - K.v.K - 69240183  De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@ltc-opvangkonijnen.nl

2. Welke gegevens verwerkt L.T.C opvangkonijnen en voor welk doel. 
In het kader van donateur, sponsors,  worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, b) adresgegevens c) e-mailadres(sen) 

De genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) je naam, adres en e-mailadres wordt gebruikt voor contact om je te informeren over de werkzaamheden van de stichting en/of over het wel en wee van de gesponsorde konijn(en) . Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing. 

3. Bewaartermijnen L.T.C opvangkonijnen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je betrokkenheid bij de stichting tot maximaal een jaar na afzegging. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

4. Beveiligingsmaatregelen Stichting L.T.C opvangkonijnen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben een zeer goede, up to date beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1 Via de ledenadministratie van L.T.C opvangkonijnen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. L.T.C opvangkonijnen  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een week na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop L.T.C opvangkonijnen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie  info@ltc-opvangkonijnen.nl

6. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

7 - In kaart brengen website bezoek.  Op de website van L.T.C opvangkonijnen worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting L.T.C opvangkonijnen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Je te informeren over wijzigingen van onze doelen en werkzaamheden. 

Stichting L.T.C opvangkonijnen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons